Presentació

Les biblioteques de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf formem part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació i alhora ens agrupem dins d’una mateixa zona i un mateix projecte de biblioteques. Així, sumant esforços, procurem donar millors i més serveis als usuaris que, sovint, compartim aquests equipaments.

Amb motiu de la celebració de l’Any de les biblioteques 2015, les de l’Alt Penedès i el Garraf volem mostrar què hi passa en aquests espais 100 anys desprès de la creació de la xarxa de Mancomunitat.

e2fd9926f2d9083b8c72d4d429a8491e